La nostra història comença l'any 1984 quan un grup de nens i nenes i un director decidit es van trobar al Cercle Catòlic de Gràcia per fer amics i aprendre cançons. Al llarg d'aquests anys hi han passat prop de 600 cantaires i avui la direcció corre a càrrec d'un equip de directors.

De bon començament la Coral va entrar a formar part del SECRETARIAT DE CORALS INFANTILS DE CATALUNYA (SCIC), moviment que ens ha assessorat i orientat en la tasca pedagògica i musical, dins el qual, diversos directors de la Coral hi han tingut càrrecs de responsabilitat.

Nosaltres entenem el cant coral, amb tanta tradició al nostre país, com una forma més de comunicació i de joc que té un paper fonamental en la formació i el desenvolupament dels nens. És per aixó que la finalitat de la nostra feina és fer arribar amb rigor i entusiasme el gust per la música, feta de manera col·lectiva, per poder arribar a conèixer-la i estimar-la.

A més de l'assaig setmanal de la coral també fem excursions, intercanvis amb altres corals, concerts, viatges i totes les activitats que comporta ser membre del SCIC, com ara trobades i enregistraments de CD’s.

La Coral divideix els seus cantaires en tres grups:

Petits: de 4 a 6 anys
Directora: Núria Vilardebó
Assaig: dilluns, de 18:00 a 19:15 h

Mitjans: de 7 a 8 anys
Directora: Tanti Fabregat
Assaig: dilluns, de 18:00 a 19:15 h

Grans: de 9 a 15 anys
Directora: Laia Jornet
Assaig: dilluns, de 18:00 a 19:30 h

 

l'agenda

les fotografíes