1/n enèsim cia de ball és un grup de ballarins, la major part procedent del món dels esbarts, que s’han ajuntat per anar més enllà del ballet català.

El seu naixement data del setembre de 1997, quan els seus fundadors van decidir formar un grup de ball per col·laborar en l’espectacle de l’Orfeó de Sabadell “Cantant amb Walt Disney”, dirigit per Gregorio Salvador Rodríguez, amb el qual ha treballat conjuntament en altres espectacles.

El grup consta de 13 ballarins d’edats compreses entre els 18 i els 35 anys, i aproximadament 10 col·laboradors que s’encarreguen de les tasques de vestuari, so i llums, fotografia, vídeo, atrezzo, regidoria... tots ells dirigits artísticament i coreogràfica per Leo Quintana.

L’objectiu principal del grup és crear un espectacle que abarqui un ampli ventall de músiques i maneres d’expressar-les amb la dansa, en què la posada en escena pren el màxim protagonisme a través d’un acurat vestuari, maquillatge, perruqueria, escenografia, atrezzo, il·luminació... i amb una continuïtat i ritme entre els balls que provoca una constant atenció del públic.
 

l'agenda

les fotografíes

Accés al web