laboratori d'arts escèniques

Per inscriure's al taller premeu aquí 

Quins aspectes treballem?

• Consciència i possibilitats expressives del cos i la veu

• Joc escènic: creació d’espais i objectes. Real i imaginari

• Exploració d’emocions i estats d’ànims

• Creació de personatges

• Representació individual i col·lectiva de situacions i conflictes

• Veure i avaluar diferents tipus de respostes davant

d’una mateixa situació

• Improvisació i espontaneïtat

• Valoracions, crítiques i autocrítiques

• Seguretat i confiança

• Treball cooperatiu

• Concentració, atenció i respecte

• Responsabilitat i presa de decisions

• Consciència social

El Cercle de Gràcia. c/ Santa Magdalena,12. 08012 Barcelona (Gràcia). Telèfon 93 415 03 70. elcercle@elcercle.cat